เครื่องคำนวณการลงทุน

ปรับปรุงเมื่อ : 20 ต.ค. 2560 10:24

MPIC

(THB)
ราคาล่าสุด

1.44

เปลี่ยนแปลง(%)

+0.05(3.60%)

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น):

25,900

ราคาเปิด

1.40

วันก่อนหน้า

1.39

ต่ำสุด

1.40

สูงสุด

1.44

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

1.42 / 3,000

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

1.44 / 5,000

ช่วงราคาระหว่างวัน

1.40 - 1.44

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

1.10 - 2.24


วิธีการใช้งาน:

ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ : “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”

จำนวนหุ้น หุ้น
ราคาซื้อ บาท
ราคาขาย บาท
% คอมมิชชั่น %
คอมมิชชั่นขั้นต่ำ บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม %

เงินลงทุน

มูลค่าซื้อขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ บาท

ผลตอบแทน

มูลค่าขายขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าขายสุทธิ บาท

กำไร/ขาดทุน

กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น บาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท
อัตราผลตอบแทน %