เครื่องคำนวณการลงทุน

ปรับปรุงเมื่อ : 27 มิ.ย. 2560 16:37

MPIC

(THB)
ราคาล่าสุด

1.53

เปลี่ยนแปลง(%)

+0.03(2.00%)

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น):

47,000

ราคาเปิด

1.51

วันก่อนหน้า

1.50

ต่ำสุด

1.51

สูงสุด

1.53

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

1.53 / 12,400

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

1.54 / 3,300

ช่วงราคาระหว่างวัน

1.51 - 1.53

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

1.40 - 1.92


วิธีการใช้งาน:

ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ : “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”

จำนวนหุ้น หุ้น
ราคาซื้อ บาท
ราคาขาย บาท
% คอมมิชชั่น %
คอมมิชชั่นขั้นต่ำ บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม %

เงินลงทุน

มูลค่าซื้อขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ บาท

ผลตอบแทน

มูลค่าขายขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าขายสุทธิ บาท

กำไร/ขาดทุน

กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น บาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท
อัตราผลตอบแทน %