เครื่องคำนวณการลงทุน

ปรับปรุงเมื่อ : 25 ก.ย. 2561 16:35

MPIC

(THB)
ราคาล่าสุด

1.65

เปลี่ยนแปลง(%)

+0.01(0.61%)

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น):

57,000

ราคาเปิด

1.64

วันก่อนหน้า

1.64

ต่ำสุด

1.63

สูงสุด

1.65

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

1.64 / 5,900

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

1.65 / 30,000

ช่วงราคาระหว่างวัน

1.63 - 1.65

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

1.20 - 1.78


วิธีการใช้งาน:

ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ : “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”

จำนวนหุ้น หุ้น
ราคาซื้อ บาท
ราคาขาย บาท
% คอมมิชชั่น %
คอมมิชชั่นขั้นต่ำ บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม %

เงินลงทุน

มูลค่าซื้อขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ บาท

ผลตอบแทน

มูลค่าขายขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าขายสุทธิ บาท

กำไร/ขาดทุน

กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น บาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท
อัตราผลตอบแทน %